• Om os

  Uafhængig mægler
  Vi er uafhængige og har derfor ikke indgået nogen former for aftaler med eller modtager nogen form for provision fra f.eks. pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller andre i forbindelse med handler.

  Dansk Ejendomsmæglerforening:
  Vi er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og holder os hele tiden ajour med den nyeste lovgivning ved deltagelse i relevante kurser samt obligatoriske uddannelsesforløb.
  Vi er derfor nøje bekendt med al gældende lovgivning indenfor handel med fast ejendom. Dels de regler der gælder for handel mellem erhvervsfolk, men også den mere forbrugerbeskyttende lovgivning ”Lov om formidling af fast ejendom mv.,” som gælder når enten sælger eller køber kan betragtes som forbruger samt ”Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.”, som gælder, hvis ejendommene betegnes som villaer eller nedlagte landbrugsejendomme.

  Ansvarsforsikring:
  Virksomheden har tegnet ansvars- og garantiforsikring hos:
  Tryg Forsikring
  Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
  tlf. nr. 70112020
  www.tryg.dk

  Forsikringen dækker alene handler fra vort kontor på ejendomme beliggende i Danmark.

  Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervstyrelsen, se www.erhvervstyrelsen.dk