• Sag nr: 2062 - Landbrug ved Reersnæs på Lolland - 29,2 ha.

  Solgt


  Kommune:

  Lolland.
  Matrikelareal: 29,2123 ha., heri 5.000 kvm. vej.
  Pris: Købstilbud ønskes.
  Stuehusets boligareal: 190 kvm. (1. salen er uudnyttet).
  Driftsbygninger: 973 kvm.
  Støtteberettiget areal: Ca. 28 ha. med betalingsrettigheder.
  Overtagelse: Ca. oktober 2018.
  Sidste frist for købstilbud: Mandag d. 17. september 2018 kl. 12.00
     

  Landbrugsejendommen ”Aahavegaard" på 29,2123 ha., heri 5.000 kvm. vejareal er beliggende på Birketvej 157, 4941  Bandholm. Ejendommen drives med planteavl.   

  Stuehuset har et bebygget areal på 190 kvm. med uudnyttet 1. sal. Energikl. D. Der er driftsbygninger på i alt 973 kvm. bestående bla. af ubenyttede staldbygninger m.m. samt maskinhal på 450 kvm. 

  Jordarealerne ligger samlet ved bygningerne. 

  Der er ca. 28 ha. støtteberettiget areal med betalingsrettigheder. Der medfølger ingen maskiner, beholdninger eller øvrige løsøre.  

  Overtagelsesdatoen er ca. oktober 2018.  

  Købstilbud bedes indgivet skriftligt senest mandag den 17. september 2018 kl. 12.00 til ejendomsmæglerkontoret. 

  Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.