• Sag nr: 2038-17 - 2 Landbrugsejendomme ved Rødby på Sydlolland - 34,3 ha.

  Kommune:

  Lolland.
  Matrikelareal: I alt 34,3547 ha. (heri 4.885 kvm. vejareal).
  Pris: Købstilbud ønskes.
  Stuehusets boligareal: 148 kvm. (heri 60 kvm. udnyttet 1.sal).
  Driftsbygninger: 996 kvm.
  Dyrket areal: 32,67 ha. med betalingsrettigheder.
  Overtagelsesdato: Efter aftale.
  Sidste frist for købstilbud: Fredag d. 26. januar 2018 kl. 12.00.
     

  2 Landbrugsejendomme ved Rødby sælges

  Ejendom 1: Landbrugsejendom med bygningssæt på Stdionvej 11, 4970 Rødby på 23,7655 ha. (heri vej 4.885 kvm.). Det støtteberettigede areal er på 22,10 ha. med betalingsrettigheder.

  Ejendommens stuehus er på 148 kvm. i boligareal, heri 60 kvm. udnyttet 1.sal. Stuehuset er opført i 1932. Energikl. E.

  Der er driftsbygninger på i alt 996 kvm. med bl.a. en rundbuehal på 495 kvm. og lade mv.

  Ejendom 2: Landbrugsejendom uden beboelse (jordstykke) på Industrivej 6, 4970 Rødby på 10,5892 ha. (heri 0 kvm. vej). Det støtteberettigede areal er på 10,57 ha. med betalingsrettigheder.

  Ejendommen ejes og drives samlet, og kan sælges samlet eller enkeltvis, men samtidig.

  Købstilbud bedes indleveret skriftligt på ejendomsmæglerkontoret senest fredag d. 26.01.2018 kl. 12.00.

  Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.