• Sag nr: 2024-17 - Landbrug ved Maribo på Lolland - 49,86 ha.

  Solgt


  Kommune:

  Lolland.
  Matrikelareal: 49,8603 ha., heri 1.800 kvm. vej.
  Pris: Købstilbud ønskes.
  Stuehusets boligareal: 268 kvm., heri 94 kvm. udnyttet 1.sal.
  Driftsbygninger: 1.011 kvm.
  Fritliggende dobbelthus. Boligareal 203 kvm. - med 2 lejemål.
  Støtteberettiget areal: Ca. 47,02 ha. med betalingsrettigheder.
  Overtagelsesdato: Efter aftale.
  Sidste frist for købstilbud: Fredag d. 15. september 2017 kl. 12.00. 

  Landbrugsejendommen ”Anderstrupgaard”, Østre Landevej 118, 4930 Maribo er på 49,8603 ha., heri 1.800 kvm. vej.   

  Stuehuset er opført i 1875 (med senere ændringer) med røde murstenvægge og med skifertag. 

  Boligarealet er på 268 kvm., heri 94 kvm. udnyttet 1. sal. Derudover fuld kælder. Energikl. G. 

  Der er driftsbygninger på i alt 1.011 kvm. med maskinhus, garage samt ældre stalde.  

  Derudover er der et fritliggende dobbelthus beliggende på Østre Landevej 103, 4930 Maribo med et samlet boligareal på 203 kvm., fordelt med 2 udlejningsboliger. Energikl. G.

   Som udgangspunkt medfølger en vindmølle på 750 kW, højde 45 meter, opført i 1999. 

  Jordarealet ligger ved bygningerne. 

  Der er et støtteberettiget areal på ca. 47,02  ha. med betalingsrettigheder.  

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.  

  Købstilbud bedes indgivet skriftligt senest fredag den 15. september 2017 kl. 12.00 til ejendomsmæglerkontoret. 

  Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.