• Sag nr: 1993-17 - Landbrug i Væggerløse på Sydfalster - 29,6 ha.

  Solgt


  Kommune:

  Guldborgsund.
  Matrikelareal: 29,5799 ha. (heri vej 1.895 kvm.)
  Pris: Købstilbud ønskes.
  Stuehusets boligareal: 104 kvm. (uudnyttet 1.sal).
  Udbygninger: 121 kvm.
  Støtteberettiget areal: Ca. 20,36 ha. med betalingsrettigheder.
  Overtagelsesdato: Efter aftale.
  Sidste frist for købstilbud: Fredag d. 28. april 2017 kl. 12.00.
     

   Landbrugsejendom på 29,5799 ha. heri ca. 7.000 kvm. fredskov og 1.895 kvm. vejareal beliggende på Radbjergvej 6,  4873 Væggerløse. 

  Ejendommen drives med planteavl. Den er beliggende i et særdeles naturskønt område med jorden gående ud til Guldborgsund. Der er en god jagt. 

  Stuehuset har iht. BBR et boligareal på 104 kvm.  

  Der er udbygninger på i alt 121 kvm. med tilbygning til stuehuset og fritliggende lade. 

  Bygningssættet er ældre. Der er ingen varmekilde i stuehuset, og der er derfor ikke udfærdiget energimærke. 

  Det støtteberettigede areal er på ca. 20,36 ha. med betalingsrettigheder. Resten af arealet er med skov, juletræer og udyrkede arealer m.m. 

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.  

  Købstilbud bedes indgivet skriftligt senest fredag d. 28. april 2017 kl. 12.00 til ejendomsmæglerkontoret. 

  Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.