• Sag nr: 1987-16- Landbrug ved Dannemare på Vestlolland - 143,02 ha.

  Kommune:

  Lolland.

  Matrikelareal:

  143,0174 ha.
  Pris: Købstilbud ønskes.
  Stuehusets boligareal: 222 kvm., heri 90 kvm. udnyttet 1.sal.
  Driftsbygninger: 2.223 kvm.
  Støtteberettiget areal: Ca. 133,5 ha. med betalingsrettigheder + 1,26 ha. fredskov.
  Overtagelsesdato: Efter aftale.
     
     

   ”Hobygaard” har et samlet matrikelareal på i alt 143,0174 ha. (heri vej på 5.103 kvm.) og består af flg. ejendomme: 

   

  Hobyvej 16, 4983 Dannemare:

  Landbrugsejendom med et matrikelareal på 115,3335 ha. (heri vej 5.103 kvm.). I arealet indgår ca. 1,26 ha. med fredskov.

  Stuehuset har et boligareal på 222 kvm., heri 90 kvm. udnyttet 1.sal. Energiklassifikation: G.

  Driftsbygningerne, som er vinkelbygget er på 2.223 kvm. med kornlade, lade, mellembygning med mandskabslokale og toilet og bad samt maskinhus. Derudover er der 3 medarbejderboliger. Der er en grusgrav med indvindingstilladelse til 600.000 kbm. sand, grus og sten frem til år 2024.

  Det støtteberettigede areal er på ca. 106,38 ha.

  Der medfølger en særskilt grund på Hobyvej 20, 4983 Dannemare på 0,1379 ha.

   

  Hoby Skovvej 6, 4983 Dannemare:

  Landbrugsejendom med et matrikelareal på 19,4370 ha. (heri 0 kvm. vej).

  Stuehuset har et boligareal på 83 kvm. Dertil udbygninger på 168 kvm. – Bygningerne er udlejet.

  Det støtteberettigede areal er på ca. 19,09 ha.

   

  Hobyvej 40C, 4983 Dannemare:

  Frijord uden bygninger med et matrikelareal på 8,1090 ha. (heri 0 kvm. vej).

  Det støtteberettigede areal er på ca. 8,0 ha.

   

  Der medfølger betalingsrettigheder til de støtteberettigede arealer:

  Der medfølger ingen maskiner eller beholdninger. Der er ikke tegnet sukkerroekontrakt for år 2017. 

  Ejendommene kan erhverves samlet eller enkeltvis, men samtidig.

  Overtagelsesdatoen er efter nærmere aftale.

   

  Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.