• Sag nr: 1954- Landbrug i Herritslev på Østlolland - 61,7 ha.

  Solgt


  Kommune:

  Guldborgsund.
  Matrikelareal: 61,7144 ha.
  Pris: Købstilbud ønskes.
  Boligareal: 221 kvm. (heri 41 kvm. udnyttet 1.sal).
  Driftsbygninger: 1.143 kvm.
  Støtteberettiget areal: Ca. 61,59 ha. med betalingsrettigheder.
  Overtagelsesdato: Efter aftale.
  Sidste frist for købstilbud: Torsdag d. 12. maj 2016 kl. 12.00.
     

   

  Landbrugsejendommen ”Østervang” på 61,7144 ha. sælges.

  Ejendommen er pæn og velholdt og har en  god beliggenhed på Østvej 4, 4880 Nysted. Ejendommen drives med planteavl. 

  Stuehuset har et bebygget areal på 180 kvm. med udestue og udnyttet 1. sal.

  Energiklassifikation: G 

  Driftsbygningerne er på i alt 1.143 kvm. og består af staldbygninger, lade og maskinhus m.m.  

  Jordarealet er med god bonitet. Det støtteberettigede areal er på ca. 62 ha.  med betalingsrettigheder.   

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.  

  Købstilbud bedes indgivet skriftligt senest torsdag d. 12. maj 2016 kl. 12.00 til ejendomsmæglerkontoret.  

  Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.