Sag nr: 1928 - Landbrug i Nr. Alslev på Nordfalster – 37 ha.

Solgt


Beliggenhed: Del af Stubbekøbingvej 7 og 999, 4840 Nr. Alslev.
Kommune: Guldborgsund
Matrikel areal: Ca. 37 ha.
Vejledende pris: Købstilbud ønskes
Sukkerkvote: Der medfølger ingen sukkerkvote.
   
   

 

Ca. 37 ha. landbrugsjord uden bygninger på (del af ) Stubbekøbingvej 7 og 999, 4840 Nr. Alslev sælges.

Iht. landbrugsloven kan landbrugsjord uden beboelse kun erhverves til samdrift eller sammenlægning med etablerede landbrugsejendomme.

Det støtteberettigede areal udgør i alt ca. 29,5 ha., hvortil der medfølger betalingsrettigheder. Derudover er der ca. 3,8 ha. fredskov og ca. 2,2 ha. udyrkede arealer uden betalingsrettigheder.

Overtagelsesdatoen er efter aftale.

Arealet er bortforpagtet frem til 31.12.2015. Køber indtræder i forpagtningsaftalen frem til aftalens udløb.

Ejendommen udbydes til salg for Guldborgsund Kommune ved tilbudsgivning efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
Indkomne bud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.
Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget.
Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud.

Skriftlige købstilbud bedes indgivet til ejendomsmæglerkontoret senest:

Mandag d. 10. august 2015 kl. 12.00.

Yderligere materiale kan rekvireres ved henvendelse til ejendomsmæglerkontoret.