• Sag nr: 1922 - Landbrug i Nr. Ørslev på Midtfalster - Svinestald og ca. 66,44 ha. jord

  Solgt


  Beliggenhed: Nykøbingvej 234, 4800 Nykøbing F.
  Kommune: Guldborgsund.
  Svinestald: Svinestald til smågrise (7-30 kg).
  Jordareal:
  Ca. 66,44 ha. støtteberettiget areal med betalingsrettigheder.
  Vejledende pris: Købstilbud ønskes.
  Sukkerkvote: Ca. 144 tons polsukker.
   Overtagelse: Efter aftale - Høsten kan evt. medfølge.
     

   

  Svinestald til smågrise (7-30 kg), opført år 2007 på 1.468 kvm. med tilhørende grund samt ca. 66,44 ha. støtteberettiget jordareal sælges. 

  Stalden og jordarealet vil ved handel blive framatrikuleret hovedejendommen Nykøbingvej 234, 4800 Nykøbing F. 

  Der medfølger en sukkerkvote på 144 tons polsukker.

  Der medfølger ingen beholdninger, besætning, maskiner eller øvrige løsøre. 

  Køber indtræder i udlejeaftale vedr. svinestalden med mulighed for at opsige den.

  Jordstykket og svinestalden kan sælges samlet til en køber eller delt til flere købere,  men salget skal være samtidigt.

  Overtagelsesdatoen er efter aftale – Høsten 2015 kan evt. medfølge.

   

  Evt. købstilbud bedes venligst tilsendt ejendomsmæglerkontoret senest

  Fredag den 29. maj 2015 - kl. 12.00.

  Købstilbuddet bedes være skriftligt.