• Sag nr: 1786 - Landbrug ved Stege på Møn - 99,3 ha.
  Beliggenhed: Søndre Landevej 7, 4780 Stege mfl.
  Kommune: Vordingborg
  Areal: I alt 99,3163
  Vejl. pris:
  Købstilbud ønskes
  Boligareal: 190 kvm. (heri 40 kvm. udnyttet 1. sal)
  Driftsbygninger: 3.863 kvm.
  Størreberettiget areal:
  I alt 93,9 ha. med betalingsrettigheder
  Sukkerkvote:
  I alt ca. 155 tons polsukker (kan evt. medfølge)


  4 landbrugsejendomme på i alt 99,3163 ha. i Elmelunde og Keldby sælges. De 2 af ejendommene er bygningsløse.

  Hovedejendommen ”Nybrogård”, Søndre Landevej 7, 4780 Stege på 50,2515 ha. er med et godt stuehus på 190 kvm. boligareal (energiklassifikation D) og driftsbygninger på i alt 3.863 kvm., heri staldanlæg til 530 årssøer med salg af 7 kg´s og 30 kg´s grise. Staldene er opgraderet til år 2013.

  Skullebjergvej 6, 4780 Stege på 26,3719 ha. benyttes til medarbejderbolig. Her er der stuehus på 204 kvm. boligareal (energiklassifikation F ). Driftsbygningerne benyttes bla. til en årlig produktion af ca. 400 stk. sopolte fra hovedejendommen.

  De 2 bygningsløse ejendomme er beliggende på Klintevej og Vængesgårdsvej, 4780 Stege med arealer på hhv. 15,3878 ha. og 7,3051 ha.

  Der er miljøgodkendelse til 193 DE, og igangværende ansøgning vedr. udvidelse til 244,18 DE.

  Der medfølger svinebesætning og betalingsrettigheder til et samlet støtteberettiget areal på 93,9 ha. (heri 4,47 ha. med græs).
  Der er mulighed for at overtage en sukkerkvote på ca. 155 tons polsukker.
  Maskiner kan evt. medfølge til særskilt pris.

  Ejendommene ejes og drives samlet og sælges samlet eller hver for sig men samtidig.

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.