• Sag nr: 1732 - Landbrug i Stubbekøbing på Nordfalster - 35,4 ha.

  Solgt


  Beliggenhed: Karlsfeltvej 43 og Hovmarken 3, 4850 Stubbekøbing
  Kommune: Guldborgsund
  Areal: I alt 35,3538 ha. (64,1 tdl.)
  Vejl. pris:
  Købstilbud ønskes
  Boligareal: 260 kvm. (heri 105 kvm. udnyttet 1. sal)
  Driftsbygninger: I alt 951 kvm.
  Størreberettiget areal:
  Ca. 27 ha. med betalingsrettigheder
  Sukkerkvote:
  Ingen  2 landbrugsejendomme på tilsammen 35,3538 ha. (64,1 tdl.) sælges. Ejendommene er beliggende i et særdeles naturskønt område nær Stubbekøbing på Nordfalster i Guldborgsund kommune.
  Ejendommene drives med planteavl.
  Der er en rigtig god jagt.

  Ejendom nr. 1: ”Højbygaard”, Karlsfeltvej 43, 4850 Stubbekøbing er på 30,9399 ha.
  Stuehuset har et boligareal på 260 kvm., heri 105 kvm. udnyttet 1.sal. Der er kælder på 78 kvm. Energiklassifikation G.

  Der er driftsbygninger på i alt 951 kvm. bestående af stalde, lade og garage/udhus.
  Der er en køn allé til ejendommen, og fra stuehuset er der en flot udsigt til Grønsund.

  Ejendom nr. 2: Landbrugsejendom uden bygninger (jordstykke) på Hovmarken 3, 4850 Stubbekøbing på 4,4139 ha.

  Til ejendommene medfølger der betalingsrettigheder til et samlet støtteberettiget areal på ca. 27 ha.

  Der medfølger ingen besætning, maskiner, sukkerroekvote, beholdninger el. øvrige løsøre.

  Ejendommene ejes og drives samlet og sælges samlet eller hver for sig men samtidig.

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.