• Sag nr: 2080 - Landbrugsjord (frijord) i Bøtø Nor på Sydfalster - 19,90 ha.

  Solgt


  Beliggenhed: Bøtø Nor Væggerløse 999
  Kommune: Guldborgsund
  Samlet matrikelareal: 19,9011 ha., heri 3.001 kvm. vej.
  Samlet støtteberettiget areal: 19,26 ha. med betalingsrettigheder.
  Vejl. kontantpris: Købstilbud ønskes.

  Overtagelsesdato:

  Sidste frist for købstilbud:

   

  Efter aftale.

  Tirsdag d. 3. sept. 2019 kl. 12.00.


  3 særskilte tinglyste jordstykker matr. 41a, 45f og 46z Bøtø Nor, Skelby med et samlet matrikelareal på 19,9011 ha., heri 3.001 kvm. vej, beliggende på Bøtø Nor Væggerløse 999.

  Arealerne kan erhverves af alle - også personer uden landbrugsmæssig tilknytning, idet arealerne er uden landbrugspligt, såkald "frijord".

  Der medfølger betalingsrettigheder til et samlet dyrkbart areal på 19,26 ha.

  Matriklerne kan erhverves samlet eller hver for sig, dog samtidig.

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.

  Købstilbud bedes indgivet skriftligt senest tirsdag d. 3. september 2019 kl. 12.00 tl ejendomsmæglerkontoret. 

  Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.