• Sag nr: 2052 - Jordstykke ved Sakskøbing - 2,2 ha.
  Beliggenhed: Husmandsvej 11, 4990 Sakskøbing
  Kommune: Guldborgsund
  Areal: 2,2215 ha. (heri 0 kvm. vej)
  Vejl. pris: Købstilbud på over kr. 200.000,- vil blive taget i betragtning.
  Overtagelse: Efter aftale. 
     

  Ejendommen (jordstykket) er på 2,2215 ha. (heri 0 kvm. tinglyst vejareal), og er beliggende på Husmandsvej 11, 4990 Sakskøbing.

  Ca. 2 ha. har i et par år, indtil år 2018 været opdyrket.

  Derudover er der en grund fra tidligere bygninger samt en del træer/beplantning.

  Der er en god jagt på ejendommen, idet marken støder op til skov. 

  Idet jordstykket er noteret som en landbrugsejendom i matriklen, hvor tidligere bygninger nu er nedrevet, er det alene etablerede landmænd, som kan erhverve ejendommen til sammenlægning eller samdrift med egen landbrugsejendom.

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.

  Interesserede købere er velkommen til at komme med et skriftligt købstilbud.

  Købstilbud på over kr. 200.000,- vil blige taget i betragtning.

  Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle tilbud.