Sag nr: 2045 - Jordstykke uden bygninger ved Rødby på Sydlolland - 18,7 ha.

Solgt


Beliggenhed: Del af Færgevej 2A, 4970 Rødby
Kommune: Lolland
Matrikelareal: 18,6952 ha. 
Opdyrket areal: Ca. 14,52 ha.
Vejl. kontantpris: Købstilbud ønskes. 
Sidste frist for købstilbud: Fredag d. 25. maj 2018 kl. 12.00.

 

Et jordstykke med et matrikelareal på 18,6952 ha. (heri 4.294 kvm. vej og 4.592 kvm. fredskov) sælges.

Jordstykket er en del af ejendommen Færgevej 2A, 4970 Rødby (matr. 549p og 549o Rødby Markjorder), som ejes af DSB Ejendomsudvikling A/S.

Jordstykket vil fra sælgers side blive framatrikuleret til køber eller arealoverført til købers ejendom efter nærmere aftale med køber.

Arealet drives med planteavl, der dyrkes ca. 14,52 ha.

Overtagelsesdatoen er efter aftale. (Ca. juni 2018 - umiddelbart efter købsaftalens underskrift).

Købstilbud bedes indgivet skriftligt senest fredag d. 25. maj 2018 kl. 12.00 til ejendomsmæglerkontoret.

Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.