• Sag nr: 2044 - Jordstykke (frijord) ved Horbelev på Falster - 10,02 ha.
  Beliggenhed: Skippergårdsvej 1C, 4871 Horbelev
  Kommune: Guldborgsund
  Areal: 10,0190 ha. (heri vej 1.820 kvm.) sælges.
  Vejl. pris: Købstilbud ønskes
  Sidste frist for købstilbud: Fredag d. 8. juni 2018 kl. 12.00 
     

   

  Et jordstykke med et matrikelareal på 10,0190 ha. (heri vej 1.820 kvm.) sælges.

  Arealet er et helt unikt naturområde med en særdeles god jagt. Jordstykket ligger nær Korselitse Østerskov.

  Der slås wrap på ca. 2 ha. Resten er med søer, mose og eng. Der er mulighed for at opdyrke 5-6 ha. mere.

  Jordstykket er "frijord", der som udgangspunkt kan erhverves af alle. Staten har dog forkøbsret iht. tinglyst servitut.

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.

  Købstilbud bedes indgivet skriftligt senest fredag d. 08.06.2018 kl. 12.00 til ejendomsmæglerkontoret.

  Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.