• Sag nr: 2044 - Jordstykke (frijord) ved Horbelev på Falster - 10,02 ha.

  Solgt


  Beliggenhed: Skippergårdsvej 1C, 4871 Horbelev
  Kommune: Guldborgsund
  Areal: 10,0190 ha. (heri vej 1.820 kvm.) sælges.
  Vejl. pris: Købstilbud ønskes
     
     

   

  Et jordstykke med et matrikelareal på 10,0190 ha. (heri vej 1.820 kvm.) sælges.

  Arealet er et helt unikt naturområde med en særdeles god jagt. Jordstykket ligger nær Korselitse Østerskov.

  Der slås wrap på ca. 2 ha. Resten er med søer, mose og eng. Der er mulighed for at opdyrke 5-6 ha. mere.

  Jordstykket er "frijord", der som udgangspunkt kan erhverves af alle. Staten har dog forkøbsret iht. tinglyst servitut.

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.

   

  Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.