Sag nr: 2029 - Jordstykke uden bygninger i Radsted på Østlolland - 13,2 ha.

Solgt


Beliggenhed: Del af Tørstemosevej 42, 4990 Sakskøbing
Kommune: Guldborgsund
Areal: Ca. 13,2 ha.
Vejl. pris: Købstilbud ønskes
Betalingsrettigheder: 13,2 stk. 
Sidste frist for købstilbud: Fredag d. 10. november 2017 kl. 12.00.

 

Et jordstykke med et dyrkbart areal på ca. 13,2 ha. med betalingsrettigheder sælges.

Jorden framatrikuleres ejendommen Tørstemosevej 42, 4990 Sakskøbing som del af matrikel nr. 1-l Idalund, Radsted i forbindelse med handlen.

Arealet kan iht. lovgivningen kun erhverves af etablerede landmænd til sammenlægning eller samdrift.

Overtagelsesdatoen er efter aftale. (I indeværende år, umiddelbart efter købsaftalens underskrift).

Købstilbud bedes indgivet skriftligt senest fredag d. 10. november 2017 kl. 12.00 til ejendomsmæglerkontoret.

Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.