Sag nr: 2028 - Jordstykke uden bygninger i Brarup på Falster - 5,5 ha.

Solgt


Beliggenhed: Del af Stubvej 3, 4840 Nr. Alslev
Kommune: Guldborgsund
Areal: 5,53 ha.
Vejl. pris: Købstilbud ønskes
Betalingsrettigheder: 5,53 stk. 
Sidste frist for købstilbud: Fredag den 25. august 2017.

Et jordstykke med et dyrkbart areal på ca. 5,53 ha. med betalingsrettigheder (5,53 stk.) sælges.

Jorden framatrikuleres ejendommen Stubvej 3, 4840 Nr. Alslev som del af matrikel nr. 10 Brarup by, Brarup i forbindelse med handlen.

Arealet kan iht. lovgivningen kun erhverves af etablerede landmænd til sammenlægning eller samdrift.

Overtagelsesdatoen er efter aftale.

Købstilbud bedes indgivet skriftligt fredag den 25. august 2017 kl. 12.00 til ejendomsmæglerkontoret.

Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.