Sag nr: 1969 - Jordstykke uden bygninger i Idestrup på Falster - 8,7 ha.

Solgt


Beliggenhed: Del af Bramstedvej 1, 4872 Idestrup
Kommune: Guldborgsund
Areal: 8,78 ha.
Vejl. pris: Købstilbud ønskes
Betalingsrettigheder: 8,76 stk. 
Sidste frist for købstilbud: Mandag d. 5. september 2016.

 

Et jordstykke med et dyrkbart areal på ca. 8,78 ha. med betalingsrettigheder (8,76 stk.) sælges.

Jorden framatrikuleres ejendommen Bramstedvej 1, 4872 Idestrup som del af matrikel nr. 3-a Sdr. Ørslev By, Idestrup i forbindelse med handlen.

Arealet kan iht. lovgivningen kun erhverves af etablerede landmænd til sammenlægning eller samdrift.

Overtagelsesdatoen er efter aftale.

Købstilbud bedes indgivet skriftligt senest mandag d. 5. september 2016 kl. 12.00 til ejendomsmæglerkontoret.

Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller fravælge alle indkomne tilbud.