• Sag nr: 1898 - Jordstykke i Østofte på Midtlolland - 4,6 ha.

  Solgt


  Beliggenhed: Del af Møllevænget samt Skolestræde 25, 4951 Nørreballe
  Kommune: Lolland
  Areal: Ca. 4,6 ha.
  Vejl. pris: Kr. 920.000,00
  Støtteberettiget areal: 3,90 ha.
  Sukkerkvote: 17,97 tons polsukker

   

  Et samlet jordstykke på ca. 4,6 ha. udbydes til salg.

  Jordstykket er beliggende på matriklerne 2-e, 2-c og del af 2-t Østofte By, Østofte beliggende på Møllevænget, 4951 Østofte og matr. 2-s Østofte By, Østofte beliggende på Skolestræde 25, 4951 Nørreballe.

  Jordstykket ejes af Lolland Kommune, som betinger sig at hele arealet udlægges til landbrugsdrift. Det støtteberettigede areal er p.t. 3,90 ha.

  Overtagelsesdatoen er efter aftale.